MEGA-REM Sp. z o.o.

KONSTRUKCJE WIELKOGABARYTOWE
MONTAŻ / DEMONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNYCH

Konserwacje oraz utrzymanie ruchu, montaż, prace remontowe urządzeń dźwignicowych podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego. Spawanie, oczyszczanie i przygotowanie powierzchni i inne usługi.

kompleksowe remonty instalacji i urządzeń ciepłowniczych 

Wykonastwo oraz naprawy bieżące instalacji energetycznych i ciepłowniczych: PPOŻ, wymieniki, węzły, armatury, rurociągi, pompy, silniki elektryczne, instalacje uzdatniania wody, sieci ciepłownicze preizolowane.

WYKONYWANIE KONSTRUKCJI WIELKOGABARYTOWYCH

MONTAŻ / DEMONTAŻ LINII TECHNOLOGICZNYCH

Kompleksowe wykonanie lini technologicznych lub różnego rodzaju demontaż/prace rozbiórkowe.

konserwacja i remonty urządzeń dźwignicowych, 

przenośników i napędów. Konserwacje oraz utrzymanie ruchu, montaż, prace remontowe urządzeń dźwignicowych podlegających pod Urząd Dozoru Technicznego

SPAWANIE

Stale zwykłe, niestopowe, żaroodporne, żarowytrzymałe, nierdzewne, żeliwo, aluminium, kwasówka
Dysponujemy usługi w metodach:
TIG(141), AC/DC
MMA(111)
Acetylenowo - tlenowe (311)
MIG (131)/(138), AC/DC
MAG (135)/(136) 

oczyszczanie i przygotowanie powierzchni

ŚRUTOWANIE 
- Komora śrutownicza o powierzchni użytkowej: 10 mb x 4,2 mb x 4 mb (42m2)
- Komora myjąca (odtłuszczanie powierzchni)

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

Hydrodynamicznie
Malowanie proszkowe (umowy kooperacyjne)
Ocynk galwaniczny i ogniowy (umowy kooperacyjne) 

obróbka skrawaniem
gwintowanie otworów wewnętrznych

 - od M5 do M36

TOCZENIE
- max. średnica toczenia: Φ 1100
- max.długość toczenia: 6000 mm

FREZOWANIE
- powierznia stołu: 1600 mm x 315 mm

WALCOWANIE
- max. grubość walcowania: 15 mm x 1500 mm

UKOSOWARKI 
- max. grubość ukosowania: od 4mm do 150 mm
- max. ukos: 15 mm

PRASA KRAWEDZIOWA
- max. grubość gięcia: 8mm x 3000 mm

PRASA HYDRAULICZNA 
- nacisk: 63 T

DŁUTOWNICA PIONOWA

Wycinarka plazmowa Vanad z Palnikiem Hypertherm

 - stół o wym. 2000x6000 mm

PIŁY TAŚMOWE
- max średnica cięcia: Φ 300 mm

GILOTYNA
- max. grubość cięcia: 6mm x 3000mm

NACINARKA GEKA
- max. przejście kątownika: 120 x 120 x 10 mm
- max. przejście płaskownika: 300 x 15 mm
- max. średnica pręta (do cięcia) 40 mm
- wytaczanie otworów Φ 40 x 10

PALNIK Z NAPĘDEM Handy Auto Plus 

GIĘCIE
Prasa krawędziowa

BADANIA SPOIN
VT, PT, MT, UT, RT (Umowy kooperacyjne)